Geschiedenis Prinsjesdagontbijt

 

Eind jaren tachtig namen enkele christelijke zakenmensen het initiatief om te komen tot een Nederlands Prinsjesdagontbijt (PDO). Daarbij waren zij geïnspireerd door de traditie van het National Prayer Breakfast in o.a. Amerika en Engeland, waarbij leidinggevenden uit politieke, maatschappelijke en bestuurlijke organisaties aan het begin van het politiek-parlementaire jaar samenkomen voor gebed, ontmoeting en wederzijdse bemoediging ten bate van regering en samenleving. Bijgaand artikel uit 1990 vertelt meer over de achtergronden ervan.

Dit leidde op 2 juli 1990 tot oprichting van de Stichting  Prinsjesdagontbijt met het doel een ‘Nationaal Gebedsontbijt’ te organiseren, dat een oecumenisch karakter zou dragen. De artikelen 2 (grondslag) en 3 (doel) van de statuten kwamen als volgt te luiden: 

Artikel 2
De grondslag van de stichting is de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord , en de stichting onderschrijft daarbij de apostolische geloofsbelijdenis.

Artikel 3

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van gebed, bemoediging en ontmoeting tot welzijn van ons land.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een Nationaal Gebedsontbijt.

Het programma omvatte van begin af aan muziek, samenzang, gebed, schriftlezing en een of meer toespraken. Het eerste Prinsjesdagontbijt werd gehouden  op 21 september 1990 in Hotel Corona in Den Haag. Spreker was Guy Vander Jagt, lid van het Amerikaanse Congres, die zijn beschouwing wijdde aan de waarde van een nationaal gebedsontbijt. Lees hier zijn (Engelstalige) lezing.

Het PDO werd van 1990-1996 gehouden op de vrijdag na Prinsjesdag, sindsdien op de voorafgaande vrijdag.

Tot 2004 fungeerde er een Comité van Uitnodiging, waarvan de voorzitter ook optrad als gastheer van  het ontbijt. Sindsdien fungeert de stichtingsvoorzitter tevens als gastheer van het ontbijt.

De eerste voorzitter van de stichting was W. van Eeghen, de eerste secretaris B. Ramaker, die dat tot 2002 zou blijven. In die eerste periode van het PDO werden door hem ook regelmatig tussentijdse ‘ontmoetingsontbijten’ in kleinere kring georganiseerd, ook wel in het land.

Vanaf 1993 werd het PDO gevolgd door een symposium in de vorm van een gesprek tussen een beperkt aantal personen onder leiding van een moderator (de eerste jaren was dat Jan Peter Balkenende). Aan deze traditie kwam in 2015 een einde.

Vanaf 1991 tot 2015 werd het PDO gehouden in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar, sindsdien in Sociëteit de Witte in Den Haag.

Tot 2002 werd het PDO volledig gefinancierd uit giften van derden. Sindsdien wordt aan de deelnemers ook een eigen bijdrage gevraagd.

In 2016 werd de Stichting PDO omgevormd tot de Stichting SBI PDO. De Stichting SBI, die sindsdien een q.q.-zetel heeft in het bestuur, verricht om niet de volledige organisatie van het ontbijt alsmede de secretariële ondersteuning van het bestuur.

De doelstelling bleef in essentie dezelfde. Sinds 2022 gelden deze statuten.

In 2019 publiceerden we het Jubileumboekje Bezinning, bemoediging & ontmoeting met diverse terugblikken op de afgelopen 30 jaar.

Samenstelling bestuur:

Voorzitters achtereenvolgens:
W.M. (Willem) van Eeghen
(Gerard) van Leijenhorst
(Gert) Koffeman
L.G.L.M. (Loek)  Poell
M. (Marja) van Bijsterveldt (2000-2002)
(Yvonne) E.M.A.  Timmerman-Buck (2003 – 2010)
M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (2011-2016)
J. (Jaap) Smit (2016-heden)

Voorzitters uitnodigingscomité:
jhr F.A.M. (Frans) Alting von Geusau (1990-1999)
J. (Joris) van Voorst tot Voorst (2000-2004)

Penningmeesters:
P.J. (Peter) Briscoe
H.G. (Henk) Sigtermans
S. (Sam) van Oostrom (2001-2014)
F. (Frans) van Drimmelen (2015-heden)

secretaris bestuur:
B.A. (Berno) Ramaker (1990-2001)
J.M. (Harry) van Haaften (2002-2003)
J.G.H.M. (José) ten Berge-de Fraiture (2004-2013)
C. (Cor) van Beuningen (SOCIRES) (2014-2015)
J.J. (Jaap) Jongejan (SBI) (2016- 2021)

Adjunct-secretaris en organisatie:
Manita Koop (1998-2004)
Debbie Seegers (2005-2006)
Marjolijn Knol (2007-2013)
Esther Dwarswaard (2016 – 2021)
Esther Zwart (2022)

Organisatie:
Machteld de Gier (2023-)