Prinsjesdagontbijt 2020

Het thema van het Prinsjesdagontbijt 2020 was: 75 jaar vrijheid

Programma 2020

Het is het jaar van 75 jaar vrijheid. Wat een uitbundige viering van dit belangrijke feit had moeten worden is een ingetogen herdenking en viering geworden. Hoewel deze tijd niet te vergelijken is met de jaren 1940-1945 hebben we nu wel aan den lijve ervaren hoe een groot goed vrijheid is nu wij door corona in onze bewegingen worden beperkt. Vrijheid geeft levensruimte in velerlei opzichten. Wij mogen zijn wie wij willen, zeggen wat wij willen, gaan waar wij willen en leven zoals wij willen. Maar die vrijheid vraagt een fundament en onderhoud. 75 jaar vrijheid in Europa is in de geschiedenis van dit continent een tijd van rust en stabiliteit. Tegelijkertijd zien we veel onrust in Europa en vraagtekens rond de vorm en rol waarin Europa haar plek opeist in het geopolitieke spel. Welke waarden staan daarbij centraal en waar kunnen wij elkaar vinden?

Geert Mak: Trouw, waaraan in Godsnaam?

Waar liggen onze loyaliteiten? Bij onze groep en ‘onze mensen’, bij onze rol, bij onze functie en positie? Of, door alles heen, toch ook bij diepere principes?  En hoe gaan we daarmee om, als alles botst? En als alles, zoals nu het geval is, verschuift en verandert?

Geert Mak (1946) is schrijver en journalist. Hij schreef ondermeer Hoe God verdween uit Jorwert, De Eeuw van mijn vader, Reizen zonder John en In Europa.