Prinsjesdagontbijt 2022

Het thema van het Prinsjesdagontbijt 2022 is:

Geloof in vrede en gerechtigheid in het licht van de geopolitieke ontwikkelingen van vandaag.

Zo elke tijd ‘historisch’ is, zo zeker de tijd waarin wij nu leven. De wereld staat op zijn kop en is onrustig en op vele plaatsen gevaarlijk. Wat vanzelfsprekend leek en ‘normaal’ staat nu volop ter discussie en waarheid lijkt een relatief begrip te zijn geworden.

Wat betekent dit voor mensen ‘die er nog in geloven’ en de hoop levend willen houden. Hoe verstaan wij ons met de ontwikkelingen waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. Vrijheden die gebruikt worden om diezelfde vrijheid te beschadigen
en feiten en waarheden geweld aandoen.

Wat zullen wij van deze dingen denken en wat betekent dat voor onze eigen opstelling en houding? Welke rol speelt ons geloof daarin en waar vinden we onze ankerpunten in de onrust van deze tijd?

Sprekers 2022

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin was van 2011 – 2016 voorzitter van onze stichting. Onlangs nam hij afscheid als hoogleraar aan Tilburg University en schreef hij zijn boek ‘Waakzaam burgerschap’. In zijn afscheidsrede met de titel ‘Vrede en Recht’ ging hij in op de vraag
of het internationale recht vrede dichterbij kan brengen. Wij kennen hem als een scherp denker en boeiende spreker die ons ook deze morgen ongetwijfeld weer aan het denken zal zetten.

Zijn inleiding, getiteld ‘Staten van recht, steden van vrede’ gaat in op het kwaad dat
wordt gesticht door de gewelddadige onderwerping van andere volkeren en de betekenis
van steden als plaatsen van ontmoeting van waaruit vrede kan worden gesticht.

Gor Khatchikyan

Gor Khatchikyan is een Armeens-Nederlandse spoedeisende hulparts KNMG, spreker en schrijver. Landelijke bekendheid verwierf hij door in 2012 het VPRO-programma ‘Premier Gezocht’ te winnen. Daarnaast was hij te zien in diverse televisieprogramma’s, waaronder Traumacentrum (SBS6), Frontberichten en talkshow Op1.

Deborah van den Bosch-Heij

Deborah van den Bosch-Heij is theoloog en als geestelijk verzorger werkzaam bij de krijgsmacht. Als dominee binnen Defensie gaat zij waar de militairen gaan en de loyaliteit ligt bij de mensen die zich namens de Nederlandse samenleving inzetten voor
vrede en veiligheid elders in de wereld. Zij is onder andere uitgezonden geweest naar Afghanistan.