Prinsjesdagontbijt 2024

Vrijdag 13 september vindt het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt plaats. Dit jaar komen wij samen in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Het thema van het Prinsjesdagontbijt 2024 luidt:

Roep uit de Leegte

Wat zijn de verhalen die ons richting geven in deze complexe tijd? Hoe vullen wij de leegte van deze tijd in? Of is er juist geen sprake van leegte, maar eerder van een kakofonie van vele geluiden en verhalen die ons uit elkaar drijven of op doodlopende sporen zetten? Als mensen nergens meer in geloven, zijn ze in staat om alles te geloven.

Het lijkt erop dat de verhalen en traditie waar velen van ons mee zijn groot gebracht hun zeggingskracht verloren hebben aan nieuwe generaties. Niet lang geleden behoorden wij, ‘die er nog een beetje in geloven’, tot een meerderheid in onze samenleving. Nu is dat anders en lijkt er af en toe een zekere verlegenheid te bestaan rondom geloof en religie.

Maar de vraag rijst wat er na de ontzuiling en secularisatie in de plaats is gekomen in de vorm van een samenbindend verhaal waarin mensen elkaar herkennen als hun naaste en elkaar kunnen stimuleren of corrigeren wanneer dat nodig is.

Hierover zullen wij spreken tijdens deze editie van het Prinsjesdagontbijt in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Tevens zal dit het moment zijn waarop ik het voorzitterschap overdraag aan Gert-Jan Segers. Met veel plezier heb ik een bijdrage mogen leveren aan deze inspirerende ontmoetingen vlak voor het begin van het nieuwe parlementaire jaar waarin wij ons laten voeden met inspirerende verhalen en bidden voor ‘hen die ons regeren’. Dat zullen wij dit jaar ook doen en de Eeuwige vragen om wijsheid, mildheid en goed leiderschap in deze roerige tijden.

Jaap Smit
Voorzitter Stichting Prinsjesdagontbijt

Meldt u zich hieronder aan met de aan u verstrekte aanmeldcode. Wij kijken er naar uit om u op vrijdag 13 september aanstaande in de Nieuwe Kerk te Den Haag te mogen verwelkomen!

Met veel trots presenteren wij u de bijzondere sprekers:

Hans Boutellier

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit. Eerder bezette hij diverse leerstoelen op het terrein van ‘veiligheid en samenleving’ en wordt terecht als expert op dat gebied genoemd. Was directeur van het Verwey-Jonker Instituut en begeleidde vele promovendi, mastertheses en evenzovele beleidsonderzoeken. Boutellier gaf vele lezingen voor bestuurders, beleidsmakers en professionals, zit in meerdere redacties, commissies en raden van advies en heeft honderden publicaties op zijn naam.

Kees van Ekris

Kees van Ekris is theoloog en podcastmaker van ondermeer Eerst Dit en is sinds 2019 werkzaam bij de IZB, een missionaire organisatie in Amersfoort, waar hij een trainingscentrum voor predikanten leidt. Van 2002 tot 2006 was hij zendingspredikant in Indonesië, gevolgd door een aantal jaren gemeentepredikant. Van Ekris is iemand die zijn hele loopbaan de dialoog zoekt met mensen binnen en buiten de kerk over wat hen ten diepste beweegt, bestudeert en bewondert mensen die in hun eigen tijd anders durfden te denken, anders te handelen, vanuit andere idealen. Ervaringen van schoonheid, goedheid en waarheid; daar wil hij het komende jaar als Theoloog des Vaderlands naar op zoek.

Esther van Fenema

Esther van Fenema kan zelf niet kiezen tussen haar talenten; psychiater, high performance coach voor hoog presteerders in leiderschapsfuncties, voor podiumtijgers en musici. Werkzaam als psychiater bij het FACT, Flexibele Assertive Community Treatment in Soest – Baarn. Naast haar werk als psychiater is zij vaste gast bij diverse programma’s op radio en TV, columnist, auteur én professioneel violiste met een conservatorium achtergrond. En is zij bekend om haar boeken zoals ‘Het verlaten individu’ en ‘De leegte voorbij’.