Prinsjesdagontbijt 2023

Oorlog & Vrede

Vrijdag 15 september jongstleden vond het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt plaats, dit jaar  in Sociëteit De Witte in Den Haag.

Stichting Prinsjesdagontbijt is opgericht in 1990 met als doel: ‘Het bevorderen van bezinning, gebed, bemoediging en ontmoeting tot welzijn van ons land in verbondenheid met Europa en de wereld’. Aanwezigen zijn politici, bestuurders en beleidsmakers die zich verbonden voelen met het christelijk-sociaal gedachtegoed’.

Het thema van het Prinsjesdagontbijt 2023:

OORLOG & VREDE

Een jaar waarin wij van dag tot dag op de hoogte worden gehouden van een oorlog op ons Europese continent. Het zet onze wereld op zijn kop en stelt ons voor vele fundamentele vragen die om een antwoord vragen. En dat in een tijd waarin de verdeeldheid onder de mensen enorm is en het erop lijkt dat we elkaar niet meer kunnen of willen begrijpen.
Wat doet dit met ons wereldbeeld, met onze kijk op onze samenleving, met de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden? Wat doet dit met onze gedachten over vrede en veiligheid die soms een hoge tol vragen? Wat doet dit met ons toekomstbeeld en welke rol speelt ons geloof daarin?
Daarover spraken wij tijdens het Prinsjesdagontbijt en hebben wij ons laten inspireren door wederom uitstekende sprekers:

TOM MIDDENDORP

Tom Middendorp, voormalig commandant der Strijdkrachten en thans klimaatgeneraal bij het International Military Council for Climate and Security, met als doel de bewustwording over de impact van klimaatverandering bij beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau te vergroten. Middendorp schudt mensen wakker, klimaatverandering is niet alleen een ecologisch probleem, maar leidt ook tot conflicten en menselijk leed. Als klimaat nu al zo’n stempel op conflicten drukt, wordt dat in de toekomst alleen maar erger.

KATYA TOLSTOJ

Theoloog des Vaderlands, Katya Tolstoj werkt als hoogleraar posttraumatische samenlevingen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in theologie en religie in samenlevingen die een trauma hebben doorgemaakt en zoekt graag de nuance en ontrafelt historische, theologische en politieke lijnen in conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne. Katya Tolstoj richt zich het liefst op het goede; juist door iets kleins te doen kun je van betekenis zijn voor je naasten.

RABBIJN SJALOM AWRAHAM SOETENDORP

Een bewogen leven; een understatement als je spreekt over de levensloop van de emeritus liberaal-joodse rabbijn Awraham Soetendorp. De voormalig rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag werd midden in de oorlog geboren en heeft zich een leven lang ingezet voor vrede en recht. Rabbijn Sjalom Awraham Soetendorp deed dit met het motto voor ogen: hoop ondanks alles.