Doelstelling

 

De Stichting Prinsjesdagontbijt is opgericht in 1990 met als doel:

Het bevorderen van bezinning, gebed, bemoediging en ontmoeting tot welzijn van ons land in verbondenheid met Europa en de wereld.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van een jaarlijks nationaal gebedsontbijt in de periode van zes dagen voorafgaand aan Prinsjesdag.

De stichting is met ingang van 2016 omgevormd tot de Stichting SBI Prinsjesdagontbijt. De Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie), gevestigd op landgoed Zonheuvel in Doorn, organiseert sindsdien het ontbijt om niet en heeft in relatie daarmee een q.q.-zetel in het bestuur. De stichting SBI zoekt, haar naam indachtig, structurele en projectmatige samenwerking met organisaties die inhoudelijk verwant of geïnteresseerd zijn. De stichting is eigenaar van het landgoed Zonheuvel in Doorn met hotel- en conferentiefaciliteiten.

Het aantal aanwezigen bedraagt tussen de 150 en 200 personen, onder wie vele politici en bestuurders van maatschappelijke organisaties. Naast gezamenlijk gebed en muziek (uitgevoerd door laureaten van het Prinses Christina Concours) zijn er enkele sprekers. Elders op de website vindt u een overzicht van alle sprekers sinds 1990.

De statuten van de stichting SBI Prinsjesdagontbijt (d.d. 4 augustus 2016) vindt u in bijgevoegde PDF.