Hieronder volgt het overzicht van alle sprekers bij het Prinsjesdagontbijt vanaf de oprichting in 1990:

2024
Hans Boutelier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkacht VU
Kees van Ekris, theoloog des Vaderlands 2023/2024
Esther van Fenema, psychiater

2023
Tom Middendorp, voormalig commandant der Strijdkrachten en thans klimaatgeneraal bij het International Military Council for Climate and Security

prof. dr. Katya Tolstoj, theoloog des vaderlands 2022

Awraham Shalom Soetendorp, rabbijn

2022
Prof. mr. Ernst Hirsch Ballin, emeritus hoogleraar van Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam.

Gor Khatchikyan, spoedeisende hulparts KNMG, spreker en schrijver

Deborah van den Bosch-Heij, theoloog en krijgsmachtpredikant

2021
Jan Peter Balkenende, voormalig minister-president en lid van de Club de Madrid

Sigrid van Aken
, CEO van Novamedia/Postcode Loterijen

Isabella Wijnberg
, toegewijd zuster van de Gemeenschap Emmanuel en advocaat bij Houthoff

2020
Geert Mak, schrijver en journalist
Kathleen Ferrier, bestuur Prinsjesdagontbijt (column)

2019
drs. Mark Rutte, Minister President
Yvonne Zonderop, journalist en auteur
ds. Ad van Nieuwpoort, theoloog, predikant en schrijver

2018
prof. dr. Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen
prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University
drs. Jaap Smit, commissaris van de Koning Zuid Holland en voorzitter St. SBI Prinsjesdagontbijt (inleiding)

2017
drs. Jacobine Geel, theologe en programmamaakster
Freek de Jonge, cabaretier
Mr. André Rouvoet, bestuurslid Prinsjesdagontbijt, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (inleiding)

2016
ing. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
drs. Désanne van Brederode, filosofe en schrijfster
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

2015
Sigrid Kaag MA, Under Secretary-General United Nations Special Coordinator for Lebanon
prof. dr. Nico Schrijver, Hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden, lid van de Eerste Kamer en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies
dr. Michael Kuhn, Deputy Secretary-General van COMECE, de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie

2014
drs. Corien Wortmann-Kool, vicevoorzitter van de Europese Volkspartij en 2004-2014 lid van het Europees Parlement
mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden
drs. P. de Gooijer, Permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie

2013
prof. dr. Manuela Kalsky, theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

2012
prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant

2011
prof. dr. James Kennedy, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam

2010
dr. Herman van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad

2009
mgr. drs. Ad van Luyn sdb, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en voorzitter van COMECE, de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie

2008
dr. Onno Ruding, oud-minister van Financiën

2007
prof. dr. Cees Veerman, oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2006
Zijne Eminentie Kardinaal Godfried Danneels, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

2005
prof. dr. Ruud Lubbers, Minister van Staat

2004
drs. Arie Oostlander, lid van het Europees Parlement, rapporteur voor kandidaatlid Turkije

2003
prof. mr. Ernst Hirsch Ballin, Voorzitter afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en voormalig Minister van Justitie

2002
prof. dr. Herman Wijffels, Voorzitter van de Sociaal Economische Raad

2001
prof. dr. Dirk Jan Bakker, Medisch Directeur van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam

2000
Carl Niehaus, Ambassadeur van Zuid-Afrika in Nederland

1999
prof. jhr. dr. Frans Alting von Geusau, Hoogleraar Recht der Internationale Organisaties

1998
prof. dr. Wolter Oosterhuis, Wetenschappelijk Directeur Daniel den Hoed Kliniek/Erasmus Universiteit

1997
mr. Paul Nouwen, Hoofddirecteur ANWB

1996
mr. Piet Hein Donner, Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

1995
prof. dr. Eduard Kimman SJ, Hoogleraar in de ethiek van het economisch handelen

1994
prof. dr. Pieter Kooijmans, Minister van Buitenlandse Zaken

1993
Jhr. drs. Pieter Beelaerts van Blokland, Commissaris van de Koningin in Utrecht

1992
Sir Fred Catherwood, Vice-voorzitter Europees Parlement

1991
Lord prof. Brian Griffiths, Adviseur van de Britse regering en Commissaris van de Bank of England

1990
mr. Guy Vander Jagt, Lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Prinses Christina Concours

Muzikanten van het Christina Concours leveren een bijzondere muzikale bijdrage aan het ontbijt.

Het Prinses Christina Concours organiseert concoursen voor jongeren die zich op talentvolle wijze bezighouden met klassieke muziek, compositie of jazz.