Het thema voor 2017 is: Waarden, Waarheid en Identiteit

Met trots kunnen we u de volgende drie sprekers presenteren:

André Rouvoet
André Rouvoet, tegenwoordig onder meer voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft zich in zijn verschillende politieke functies steeds beijverd om dieper te steken dan het uitwisselen van meningen en opvattingen, en daartoe aandacht gevraagd voor de relatie tussen politiek, recht, moraal, waarden en waarheid, tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als relativisme en privatisering van de waarheid.

Jacobine Geel
“Herscheppen moeten we. Tot alles nieuw is. Nieuw omdat wat er is telkens opnieuw en met nieuwe ogen moet worden gezien. De wereld die we aantreffen moet opnieuw tot leven worden gewekt, opnieuw worden toegeëigend. Wij staan in een lange traditie en toch lijken ook wij het spoor van wie we zijn en waarheen we op weg zijn soms bijster. Wat voorbij lijkt, van gisteren, kán in het heden worden hervonden. Maar alleen met behulp van nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. Door te omhelzen wie en wat we nu zijn, en door daar ook af en toe – zoals bij dit ontbijt – met verwondering naar te kijken.
Theologe Jacobine Geel combineert het programma-maken voor de NCRV met tal van meer bestuurlijke en beleidsmatige functies. Ze is sinds vier jaar bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, en verder o.a. voorzitter van Oikocredit Nederland.

Freek de Jonge
Cabaretier met een scherpe blik op onze samenleving en politiek. Die zonder het pijnlijke te verhullen op milde manier ‘de waarheid’ zegt. Zijn betrokkenheid bij het onderwerp van dit Prinsjesdagontbijt is groot, misschien mede omdat hij juist in het Lutherjaar een programma zal maken waarin het gaat om het thema van dit ontbijt.
Freek  zal ons deze morgen op zijn eigen wijze wakker maken en de  rest van het jaar wakker houden.

Het geheel zal muzikaal worden opgeluisterd door talenvolle jong musici van het Prinses Christina Concours.